Family and Business Investigation 24

Profesjonalne Biuro Usług Detektywistycznych

Naszą największą wartością jest lojalność i uczciwość wobec Klientów oraz skuteczne wykonywanie zadań z poszanowaniem godności, wolności, praw człowieka i obywatela.

Telefoniczne porady i wycena

sprawdź:

(+48) 536 777 997

Oferta

Rozwody

- Wykonamy wszelkie czynności mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie lojalności Państwa partnerów życiowych.

- Zapewnimy profesjonalną opiekę prawną .

- Przygotujemy materiały celu przedstawienia ich jako dowody przed Sądem. Realizujemy zlecenia dotyczące jakości sprawowanej opieki nad nieletnimi. Ustalamy zdolności finansowe dotyczące realizacji obowiązków alimentacyjnych

Sprawy rodzinne

- Ustalenia Majątkowe: nieruchomości, pojazdy, zobowiązania

- Wywiad osobowy: miejsce zamieszkania, praca, dochody.

- Poszukiwanie Osób i Mienia

- Uprowadzenia rodzicielskie

- Wykrywanie podsłuchów

- Niejawny Monitoring samochodu

Klient Biznesowy

- Wywiad biznesowy.

- Wywiad gospodarczy.

- Weryfikacja wiarygodności podmiotów gospodarczych.

- Nieuczciwa konkurencja, znaki towarowe

- KRS, Księgi Wieczyste.

- Kontrwywiad i Kontrobserwacja.

Wszystkie przeprowadzone działania są udokumentowane w Końcowym Pisemnym Sprawozdaniu, które można przedstawić jako dowód w postępowaniu Sądowym.

© 2012. Dariusz Gąsiniak. Wszystkie prawa zastrzeżone.