Family and Business Investigation 24

Profesjonalne Biuro Usług Detektywistycznych

Naszą największą wartością jest lojalność i uczciwość wobec Klientów oraz skuteczne wykonywanie zadań z poszanowaniem godności, wolności, praw człowieka i obywatela.

Porady i wycena zleceń

sprawdź:

(+48) 536 777 997

O nas

Biuro Detektywistyczne FBI24 jest wpisane do rejestru usług regulowanych MSW pod numerem RD-46/2012 na podstawie licencji właściciela Detektywa Dariusza Gąsiniak nr.0000586. Firma posiada wymagane przepisami ubezpieczenie OC. Funkcjonowanie firmy opiera się na zapisach ustawy z dnia 06.07.2001 o usługach detektywistycznych.

Nasza Firma jest w stanie przeprowadzić skuteczne działania w zakresie wykrycia zdrady w Państwa związku, przygotowania materiału rozwodowego, przeprowadzenia wywiadu gospodarczego, oraz wykonania ustaleń majątkowych na terenie całego kraju. Wykonujemy czynności z zachowaniem pełnej dyskrecji oraz najwyższego poziomu profesjonalizmu.

Zakres terytorialny Naszych działań jest nieograniczony, jednak najszybciej jesteśmy w stanie zareagować w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie.

Zgodnie z treścią ustawy Nasza firma podejmuje czynności wyłącznie po podpisaniu umowy z Klientem a po zakończeniu realizacji przekazujemy Klientowi końcowe pisemne sprawozdanie, które może być użyte jako dowód w postępowaniu Sądowym.

Czynności podejmowane na Państwa zlecenie są wykonywane przez Licencjonowanych Detektywów w ramach istniejących przepisów prawa. Firma nie wspomaga się środkami technicznymi i metodami operacyjnymi zastrzeżonymi dla organów i instytucji państwowych.

Ponad 90% spraw znajduje swoje zakończenie w Sądzie a uzyskane dowody zdecydowanie poprawiają sytuację procesową naszych Klientów. Materiał poglądowy przedstawiony w sprawozdaniu znacznie przyspiesza uzyskanie orzeczenia o wyłącznej winie partnera, korzystniejszy podział opieki nad dziećmi oraz przyczynia się do poprawy ściągalności alimentów.

© 2012. Dariusz Gąsiniak. Wszystkie prawa zastrzeżone.